Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze instalacji alarmowej?

jak zaplanować instalację alarmową i jakie środki bezpieczeństwa zastosować, by ograniczyć do minimum zagrożenie włamaniem?