Odpowiedzialność hoteli za rzeczy zostawione przez gości, cz. 2

Korytaż w hotelu

W poprzedniej części poradnika omówiliśmy obowiązki hotelu wynikające z wniesienia przez gości bagażu i ewentualnych skutków jego kradzieży, zniszczenia lub zagubienia. Tym razem skupimy się na obowiązku przechowywania przedmiotów w depozycie oraz sytuacjach, które zwalniają hotelarza z odpowiedzialności.

Kiedy hotel nie odpowiada za rzeczy gości?

Należy pamiętać, że wszelkie umowy lub ogłoszenia ograniczające z góry odpowiedzialność hotelu nie wywołują skutków prawnych i są nieważne. Istnieją jednak sytuacje, które wyłączają obowiązek wypłaty odszkodowania. Zalicza się do nich szkodę, która wynika z siły wyższej, właściwości rzeczy wniesionej lub wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby mu towarzyszącej. Dotyczy to np. sytuacji, gdy gość nie zamknie drzwi pokoju (na klucz) lub zostawi w nim otwarte okno.

Co z autem na parkingu?

Wiele hoteli dysponuje również parkingiem, z którego chętnie korzystają goście. Ośrodek nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaparkowany przez klienta samochód, chyba że została zawarta stosowna umowa przechowywania. Wyjątek to uszkodzenie, które będzie spowodowane wyrzuceniem przedmiotu z pokoju hotelowego. Wtedy za szkody odpowiada osoba zajmująca pokój, a w przypadku, gdy nie da się jej wskazać – właściciel obiektu. Należy również dodać, że hotelarz nie odpowiada za zwierzęta gości, które nie wliczają się do rzeczy wniesionych. Na tym jednak kończy się lista wykluczeń.

Obowiązki związane z przechowywaniem rzeczy

Nie można uniknąć odpowiedzialności za rzeczy oddane do przechowania. Co więcej, odmowa ich depozytu również nie powoduje, że unikniemy konsekwencji finansowych. Obiekt musi bowiem przyjmować na przechowanie rzeczy takie jak: kosztowności, pieniądze, przedmioty cenne, mające charakter naukowy i artystyczny.

Sejf hotelowy w meblu
Sejf hotelowy w szafie

Sejf w pokoju czy depozyt w recepcji, co zaoferować gościom?

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione jest ograniczona w następujących wypadkach:

  • przedmiot zagraża bezpieczeństwu,
  • zajmuje za dużo miejsca,
  • ma zbyt wysoką cenę w stosunku do standardu obiektu.

Odpowiedzialność za rzeczy przyjęte do depozytu w recepcji nie jest ograniczona, dlatego należy zadbać o szczególne warunku bezpieczeństwa przechowywania powierzonych depozytów. Oznacza to, że za przedmioty pozostawione w depozycie hotel musi wypłacić całą wartość, np. w razie kradzieży. W przypadku bezpodstawnej odmowy odpowiedzialność nadal obowiązuje.

Sejf hotelowy Hartmann Tresore
Sejf Hartmann Tresore w pokoju hotelowym

Gdy gość przywozi broń

Warto również omówić sytuację związaną z przyjmowaniem broni. Z uwagi na niebezpieczny charakter przedmiotu hotel nie ma obowiązku jej przechowania. Coraz częściej jednak goście wyrażają taką potrzebę, ponieważ dysponują bronią myśliwską lub sportową. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, można wyposażyć obiekt w wysokiej jakości sejf spełniający wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Tego rodzaju usługę należy również sformalizować umową najmu sejfu z gościem, który posiada pozwolenie na broń.

Sejf na broń w hotelu
Szafa na broń Hartmann Tresore

Sejf w recepcji to podstawa

Z uwagi na obowiązki ciążące na hotelarzach, sejf w recepcji wydaje się niezbędny. Jego wybór należy dopasować do klasy i standardu ośrodka. Może to być sejf z dostępem wyłącznie dla pracowników. Wtedy goście otrzymują pokwitowania depozytów. W innych wypadkach klienci dysponują odrębnym kluczem lub kodem. Z kolei obiekty o najwyższym standardzie inwestują w monitorowane pomieszczenia z szafami sejfowymi ze skrytkami depozytowymi działającymi na podobnej zasadzie jak te w bankach.

Sprawdź: Sejfy hotelowe w Hartmann Tresore