Jak zapobiec kradzieży w firmie? Cz. 1.

shutterstock_517761775

Ryzyko rabunku wzrasta w tych przedsiębiorstwach, w których ma miejsce obrót gotówką lub drogimi i łatwymi do transportowania towarami. Dotyczy to nie tylko sklepów jubilerskich, kantorów, domów towarowych, stacji paliw czy banków. Do kradzieży może dojść nawet na hali produkcyjnej, jeśli wytwarzane są w niej produkty z wartościowych materiałów. W zależności od profilu działalności można jednak dobrać odpowiednie zabezpieczenia, które skutecznie uchronią przed włamaniem i stratami majątkowymi.

Napady są rzadkie, ale niebezpieczne

Biorąc pod uwagę policyjne statystyki, udział przestępstw rabunkowych we wszystkich czynach karalnych jest stosunkowo niewielki. Napady mają jednak wspólną cechę – sprawcy są agresywni oraz grożą, a nawet stosują przemoc, by wykraść łup. Zdarza się też, że sytuacja wymyka się spod kontroli i przestępcy sięgają po broń. Im większe jest zatem ryzyko wystąpienia tego rodzaju napadu, tym większe wymagania trzeba postawić przed zabezpieczeniami. Chronić trzeba bowiem zarówno pracowników, jak i wartości rzeczowe.

Co sprzyja rabunkowi?

Zanim dobierzesz zestaw poszczególnych środków zabezpieczających, trzeba przeanalizować sytuację i zastanowić się, na ile prowadzona działalność „zachęca” przestępców do obrabowania mienia. Z doświadczeń policji oraz Niemieckiego Związku Ubezpieczycieli Szkód Majątkowych, jednego z najbardziej prestiżowych instytutów testujących zabezpieczenia w Europie wynika, że czynników jest co najmniej kilka. Należą do nich: łatwo dostępne pomieszczenia, potencjalnie wartościowy łup, możliwość szybkiego rabunku i ucieczki oraz mała liczba osób w miejscu planowanego napadu.

Jak dochodzi do kradzieży?

W praktyce do obrabowania dochodzi na kilka sposobów. Typową metodą złodziejów jest napaść na pracownika w trakcie otwarcia lokalu. Rzadziej dochodzi do niej, gdy osoba zatrudniona wchodzi lub wychodzi z pomieszczenia. Wewnątrz oraz na zewnątrz zakładu także może dojść do napadów towarzyszących przewozowi pieniędzy lub wartościowych przedmiotów. By zminimalizować ryzyko wystąpienia poszczególnych przestępstw, warto wprowadzić zmiany organizacyjne w firmie.

Podstawowe zmiany organizacyjne zapobiegające rabunkowi

W pierwszej kolejności należy ograniczyć dostępność gotówki i wartościowych przedmiotów. Są to bowiem bodźce, które najbardziej zachęcają przestępców do napadu. Należy do minimum zmniejszyć ilość przechowywanych jawnie towarów oraz prezentować je np. w zamykanych na klucz gablotach lub w oddzielnych pomieszczeniach. Gotówka w kasie powinna być regularnie odprowadzana. W widocznym miejscu można także umieścić informację o monitoringu oraz o tym, że wartościowe przedmioty przechowywane są pod zamknięciem ze zwłoką czasową. Tam, gdzie występują duże ilości gotówki, zaleca się wprowadzenie systemu depozytowego.

Pozostałe środki ostrożności

Warto także przeszkolić personel nie tylko we kwestii niezbędnych środków ostrożności, ale także zachowania w razie napadu. Pracownicy powinni zwracać szczególną uwagę na klucze do pomieszczeń, witryn i sejfów i nie pozostawiać ich na widoku lub w zamkach. Szczególnie cenne przedmioty powinny być zawsze zamykane w sejfach lub pomieszczeniach sejfowych na zasadzie czterech oczu. Aby jednak spełnić wszystkie wymogi, należy wyposażyć firmę w odpowiednio dobrany pojemnik sejfowy. Tym tematem zajmiemy się w kolejnej części artykułu.

Sejfy wrzutowe w Hartmann Tresore

Sejfy ze szkłem pancernym w Hartmann Tresore

Źródło: rekomendacje i wytyczne bezpieczeństwa Niemieckiego Związku Ubezpieczycieli Szkód Majątkowych (VdS Schadenverhütung GmbH).